Architekt Ząbki Usługi Projektowe Architektoniczno-Budowlane Mirosław Lech
 
Usługi Projektowe Architektoniczno-Budowlane Mirosław Lech
Ul. Obrońców 10
05-091 Ząbki
NIP 1250188175
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Pracownia pod nazwą "Usługi Projektowe Architektoniczno-Budowlane Mirosław Lech" istnieje od 1991r.
Jest firmą prywatną wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Ząbki.
Właściciel firmy - arch .Mirosław Lech.
Dyplom mgr inż. arch. - 1988 r. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń nr Wa-735/94
Przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów nr MA-0451
Liczne zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu Prawa budowlanego, rozwiązań technicznych stosowanych w praktyce projektowej i wykonawczej.

Tematy wykonywanych projektów:
-obiekty użyteczności publicznej,
-szkoły, przedszkola,
-budynki mieszkalne wielorodzinne,
-budynki mieszkalne jednorodzinne,
* wolnostojące, bliźniacze i szeregowe
-budynki usługowe i produkcyjne.

Pracownia wykonuje również:
- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane istniejących budynków z ich oceną techniczną,
- dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędną do stwierdzenia samodzielności lokali mieszkalnych,
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
 
http://www.lechproject.eu/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.