Architekt Końskie BIURO PROJEKTÓW Dariusz Boroń
 
BIURO PROJEKTÓW Dariusz Boroń
ul. Lipowa 13
26-200 Końskie Końskie
NIP: 6581049984
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

kompleksowe projekty budowlane
projekty architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji i sieci zewnętrznych i wewnętrznych, terenów zieleni, projekty drogowe, obiekty małej architektury, aranżacja wnętrz, nadzór autorski
biuro projektów końskieusługi projektowe
projekty konstrukcyjne (konstrukcje stalowe, żelbetowe, drewniane, fundamenty), analizy statyczno-wytrzymałościowe obiektów, konstrukcji
biuro projektów końskieusługi geodezyjne
obsługa geodezyjna inwestycji, sporządzanie map
do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia podziemnego
biuro projektów końskieusługi poligraficzne
plotowanie i skanowanie wielkoformatowe, wydruki laserowe i kserokopie
biuro projektów końskieobsługa inwestorska
załatwienie wszelkich formalności urzędowych, reprezentowanie inwestora przed urzędami, generalna realizacja inwestycji, inwestorstwo zastępcze
biuro projektów końskiedoradztwo i specjalistyczne usługi techniczne
inwentaryzacje budowlane, opinie i ekspertyzy, kosztorysowanie, wyceny, specyfikacje techniczne, raporty oddziaływania na środowisko, uzgadnianie
i zatwierdzanie dokumentacji technicznej
 
www.bpborun.com.pl
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.