Architekt Świebodzice KORMET-PROJEKT Biuro Projektowe
 
KORMET-PROJEKT
ul. Ciernie 54-55
58-160 Świebodzice
NIP: 884-237-40-47
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Firma „KORMET-PROJEKT” świadczy usługi od 2007r. w zakresie projektowania architektonicznego obiektów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych oraz handlowych, projektowanie dróg i sieci, wykonujemy świadectwa i audyty energetyczne oraz usługi ogólnobudowlane. Oferujemy kompleksową obsługę każdego z etapów procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji budowlanych i wykonawczych, przygotowaniem dokumentacji formalno prawnej, przeprowadzaniem inwestorów przez proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Projekty realizowane są od wstępnej koncepcji polegającej na analizie możliwości zabudowy (w oparciu o istniejące warunki i prawo miejscowe) poprzez fazę koncepcji architektonicznych, fazę pozwoleń na budowę po fazę projektów wykonawczych, nadzorów autorski i pełnienia funkcji kierownika budowy.
Doświadczenie naszego zespołu zdobyte przy współpracy z deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz dyskontami podczas realizacji projektów wielko powierzchniowych obiektów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych pozwala nam na profesjonalne i pewne prowadzenie każdego powierzonego nam projektu.
Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej i najwyższej jakości usługi w zakresie przygotowania inwestycji budowlanej, przy optymalizacji kosztów wybudowanie projektowanego obiektu budowlanego.
Oferta
Firma oferuje kompleksową obsługę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz świadczy usługi:
Audyty energetyczne budynków - cena już od 60 zł netto za 1m2 powierzchni obieku;
Certyfikaty energetyczne budynków - cena już od 40 zł netto za 1m2 powierzchni obietku;
Projekty architektoniczno-budowlane – uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego do otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę - promocyjne ceny;
Adaptacje typowych projektów domów jednorodzinnych - cena już od 3000 zł netto za projekt;
Inwentaryzacje oraz oceny stanu technicznego obiektów budowlanych - cena już od 10 zł netto za 1m2 powierzchni obietków;
Nadzory budowlane;
Nadzory autorskie;
Projekty budowlane sieci;
Projekty budowlano – wykonawcze dróg;
Usługi ogólnobudowlane;
Audyty energetyczne budynków
Certyfikaty energetyczne budynków
Projekty architektoniczno-budowlane
Adaptacje typowych projektów domów jednorodzinnych
Inwentaryzacje oraz oceny stanu technicznego obiektów budowlanych
Nadzory budowlane
Usługi ogólnobudowlane
 
http://www.kormetprojekt.pl/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.