Architekt Stalowa Wola ABC PROJEKT Grzegorz Dubik
 
ABC PROJEKT Grzegorz Dubik
ul. Kilińskiego 25
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8651782054
 
 

Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Biuro Obsługi Inwestycji:
ul. Niezłomnych 2C / A
37-450 Stalowa Wola
Budownictwo ogólne
Projekty budowlane
Nowych budynków
Rozbudowy istniejących
Zmiany konstrukcji dachu
Ganki i wiatrołapy
Inwentaryzacje
Plany zagospodarowania terenu
Koncepcje zabudowy działek
Mała architektura
Obliczenia konstrukcyjne
Wykonawstwo
Nadzór inwestorski
Nadzór autorski
Sprawowanie funkcji kierownika budowy
Plany BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)
Budownictwo komunikacyjne
Projekty budowlane
Drogi, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe
Zjazdy z dróg publicznych
Organizacje ruchu (stałe i na czas wykonywania robót)
Koncepcje
Inne
Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej
Orzeczenia o stanie technicznym
Zmiany sposobu użytkowania
Podziały lokali
Pomoc w formułowaniu wniosków
 
http://www.abcprojekt.com.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.