Architekt Opole PROJEKTER PRACOWNIA PROJEKTOWA Łukasz Michalak
 
PROJEKTER PRACOWNIA PROJEKTOWA Łukasz Michalak
ul. Kaliska 5
45-304 Opole
NIP: 6981726655
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
WYKONUJEMY
• Indywidualne projekty budynków i obiektów budowlanych:
-domy wielo/ jednorodzinne
-budynki usługowe i przemysłowe
-placów rekreacji i wypoczynku
-budynków szpitalnych i opieki zdrowotnej
-boiska sportowe
• Adaptacje i zmiany projektów typowych
• Inwentaryzacje budowlane
• Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków
• Zmiany sposobu użytkowania
• Ekspertyzy i opinie techniczne
• Trójwymiarowe koncepcje dla wszystkich budynków
• Projekty zagospodarowania terenu
• Badania geologiczne
• Obsługa geodezyjna
• Projekty branży konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
• Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds.zabezpieczeń p.poż., BHP i sanitarno-higienicznych
• Projekty rozbiórki
• Kosztorysy
• Nadzór autorski
• Projekty wnętrz
Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
• Kierownika budowy
• Sprawowania nadzoru autorskiego
• Wykonywania charakterystyki energetycznej budynków
Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
• Kierownika budowy
• Sprawowania nadzoru autorskiego
• Wykonywania charakterystyki energetycznej budynków
 

http://projekty-architekt.com.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.