Architekt Oława MODERN.A Autorska Pracownia Projektowa
 
MODERN.A Autorska Pracownia Projektowa
Plac Starozamkowy 13
55-200 OŁAWA
NIP 9121753335
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Autorska Pracownia Projektowa MODERN.A powstała w 2009 r. Jej założeniem jest projektowanie funkcjonalnej architektury o nowoczesnej formie. MODERN.A oferuje swoje usługi w zakresie projektów:
domów jedno- i wielorodzinnych
budynków użyteczności publicznej, biurowych i usługowych, handlowych, przemysłowych i magazynowych
zmiany charakteru użytkowania / przebudowy, rozbudowy i adaptacji istniejacych budynków /
wnętrza domów i wnętrz komercyjnych
ogrodów
inwentaryzacje budynków.
Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze na teraenie całej Polski, zapewniamy kompleksową usługę – od fazy koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę, załatwiamy wszelkie formalności / m.in. uzgodnienia w zakresie ochrony p.p. , Sanepidu, bhp /, a także kierowanie budową.
Zapraszamy do współpracy !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+48 791 619 160
jciurko appmoderna.pl
www.appmoderna.pl

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.