Architekt Nowy Targ IMPRESSIO Pracownia Projektowa
 
Piotr Morawski Pracownia Architektoniczna Impressio
ul. Jana Kasprowicza 60
34-400 Nowy Targ
NIP: 8392650687
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Impressio to pracownia architektoniczna z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży projektowej.
Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami. Naszą specjalnością są obiekty nawiązujące do tradycyjnej, regionalnej architektury ziem górskich.Naszym celem jest tworzenie dobrej, niebanalnej architektury czerpiącej z najlepszych przykładów budownictwa regionalnego. Wielowiekowa tradycja budownictwa, bogactwo form i piękno detali zobowiązują nas do ciągłego podnoszenia poziomu, tak aby to co stworzymy było wzorem dla innych.
Inspiracją są obiekty drewnianej architektury a także piękno regionu, w którym mamy szczęście i przyjemność pracować.
Głównym nurtem działalności pracowni jest opracowywanie pełno-branżowych dokumentacji architektoniczno budowlanych. Począwszy od pierwszych szkiców, koncepcji do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, a także nadzór autorski w trakcie realizacji obiektów.
Bliska współpraca z architektami, projektantami branżowymi, rzeczoznawcami, geodetami a także wykonawcami owocuje tworzeniem interesujących projektów. Pozwala to na sprawną koordynację całego procesu tworzenia i zatwierdzania dokumentacji budowlanych.
Oferujemy szeroką pomoc w komplementowaniu, uzyskiwaniu pozwoleń/dokumentów.
Realizujemy:
Projekty budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej
Projekty wykonawcze
Obiekty małej architektury
Uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy
Koncepcje architektoniczne i urbanistyczne
Przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów
Inwentaryzacje
Wizualizacje obiektów i wnętrz
Doradztwo z zakresie projektowania, kolorystyki, oświetlenia, doboru materiałów
 
http://impressio.com.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.