Porównaj ceny usług Architektów z Twojej okolicy

Wypełnij formularz i dowiedz się jakie są ceny usług projektantów budynku w Twojej okolicy...

Zastanawiasz się ile kosztuje projekt domu w twojej miejscowości?? Masz inne pytania? Zadaj je używając formularza. Wpisz Miasto!!!
Opisz dokładnie czy potrzebujesz projektu indywidualnego, adaptacji projektu kupionego w internecie czy może chcesz osoby która przeprojektuje Twój "stary" dom czy mieszkanie?. SPRAWDŹ NAS... 

Porównaj ceny usług Architektów z Twojej okolicy...

 

Wpisz Twoje zapytanie

Architekt Mysłowice ARCHITEKTURA STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PROJEKTOWANIA WNĘTRZ Ładziński Łukasz
 
ARCHITEKTURA STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PROJEKTOWANIA WNĘTRZ Ładziński Łukasz
Mikołowska 16/41
41-400 Mysłowice
NIP: 2220433593
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
 
Adres:
Katowicka 9a5
41-400 Mysłowice
ANALIZ PROGRAMOWO - PRZESTRZENNYCH
- analiza Warunków Zabudowy / lub zapisów z Wypisu i Wyrysu z Planu Miejscowego -
- analiza działki budowlanej i jej sąsiedztwa w zakresie istotnych danych do projektowania -
- analiza istniejącego i projektowanego obszaru oddziaływania obiektu -
- analiza wytycznych projektowych w tym uszczegółowienie programu funkcjonalno – użytkowego budynku i zagospodarowania
zgodnie z POTRZEBAMI Inwestora oraz KONTEKSTEM MIEJSCA -
PROJEKT KONCEPCYJNY
wariantowy, w zakresie znalezienia najlepszych rozwiązań projektowych OBIEKTU i ZAGOSPODAROWANIA
w oparciu o analizę programowo przestrzenną
PROJEKT BUDOWLANY -
wielobranżowy, zgodny z aktualnymi przepisami budowlanymi w zakresie Architektury - Konstrukcji - Instalacji
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Zakresu i Formy Projektu Budowlanego i obejmujący:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI + PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
wraz z wymaganymi opracowaniami jak :
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku -
- analiza wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
- analiza obszaru oddziaływania obiektu
PROJEKT WYKONAWCZY -
stanowiący uszczegółowienie Projektu Budowlanego o niezbędne rysunki wykonawcze architektury / konstrukcji / instalacji
wg ustalonego zakresu prac projektowych
NADZÓR AUTORSKI
- dla prawidłowej realizacji Inwestycji
PROJEKT WNĘTRZA -
Zakres obejmuje:
ARCHITEKTURĘ obiektów budowlanych, w tym
-INDYWIDUALNY PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO, wielorodzinnego oraz innych obiektów budowlanych
-PROJEKT ROZBUDOWY / NADBUDOWY / PRZEBUDOWY
istniejącego obiektu budowlanego - mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej
-INWENTARYZACJE BUDOWLANE oraz EKSPERTYZY TECHNICZNE dla planowanych zmian inwestycyjnych
-TERMOMODERNIZACJE
-INNE opracowania projektowe wg uzgodnień z Inwestorem / Zamawiającym
ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
-mieszkalnych: domy , lofty, apartamenty, lokale mieszkalne
-użytkowych : biura, sklepy, salony sprzedaży, lokale handlowe, usługowe
 
 

508 930 417
lukasz.ladzinski gmail.com
http://www.lukaszarch.pl/ 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.