CENTRUM ARCHITEKTURY
Kasprowicza 15c
58-500 Jelenia Góra
NIP:
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Oferta
- KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
- PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE:
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - jednorodzinnych lub wielorodzinnych
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - hoteli, szkół, obiektów sportowych, biur, galerii handlowych, kościołów, kaplic
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH - przebudowy, rozbudowy, remonty, zmiany kolorystyki
- ARANŻACJE WNĘTRZ
- ADAPTACJE GOTOWYCH PROJEKTÓW
- OBSŁUGA FORMALNO - PRAWNA:
kompletowanie dokumentacji do uzyskania warunków zabudowy
analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
uzyskiwanie warunków energii, wody, kanalizacji i gazu
sporządzanie dokumetacji powykonawczej
pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na budowie
- DOKUMENTY SPECJALISTYCZNE:
badania geologiczne
mapy do celów projektowych
ekspertyzy techniczne
inwentaryzacje architektoniczne i budowlane
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
- ROBOTY ZIEMNE:
usuniecie warstw ziemi urodzajnej
wykopy wąsko i wielko - przestrzenne
formowanie nasypów
wymiana gruntu
korytowanie wraz zagęszczeniem podłoża
układanie warstwy mrozoodpornej i odsączajacej
rekultywacja terenu
 
http://www.centrumarchitektury.pl/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.