Architekt Jelenia Góra AB ARCHITEKCI Bartosz Radzki
 
AB ARCHITEKCI Bartosz Radzki
ul. Malinnik 31
58-560 Jelenia Góra
NIP: 6112237130
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
ul. Bolesława Prusa 83/1B
50-316 Wrocław
Jesteśmy zespołem z wielotetnim doświadczeniem zdobytym w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych w kraju i za granicą.
Zajmujemy się kompleksową obsługą projektową z zakresu architektury, urbanistyki i wystroju wnętrz. Wykonujemy projekty wszystkich faz procesu budowlanego, począwszy od koncepcji, kończąc na nadzorze autorskim.
W naszej pracy staramy się wyjść naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom Inwestora.
Ograniczenia budżetowe, formalno-prawne czy techniczne nie stanowią dla nas przeszkody, a jedynie mobilizują do poszukiwania rozwiązań ponadprzeciętnych. Efekty naszej pracy przynoszą naszym Klientom wymierne korzyści oraz poczucie uzyskania kompletnej i profesjonalnej usługi.
Stała współpraca z profesjonalnymi pracowniami branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, elektrycznych, projektantami drogowymi oraz rzeczoznawcami i kosztorysantami zapewnia wysoki poziom usług i kompletny zakres naszej oferty.
Pracownia jest w pełnu skomputeryzowana. Projekty powstają przy pomocy programów wspomagania projektowania architektonicznego, programów graficznych i edytorskich. Bogate archiwum i biblioteka najnowszych materiałów budowlanych służy zarówno nam jak i naszym Klientom.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Analizy architektoniczno - urbanistyczne
Przeprowadzamy analizy zmierzające do odpowiedzi na kluczowe dla inwestora pytanie o zasadność realizacji inwestycji z punktu widzenia przyszłych kosztów i potencjalnych zysków. Zadanie to realizujemy poprzez:
-współudział w określaniu wymagań inwestora dotyczących funkcji, programu i technologii,-opracowanie analiz możliwości realizacji inwestycji pod wzgledem ograniczeń prawnych, przestrzennych i funkcjonalnych,-określenie zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne oraz uzyskanie zapewnienia o ich dostawie,-wykonanie geodezyjnych map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych,-wykonanie opinii geotechnicznych oraz badań geologiczno - inzynierskich,-opracownie analiz określających możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i prognozy dotyczącej jej treści,-opracowanie analiz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich wpływu na przyszły kształt zamierzenia inwestycyjnego,-opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznych.
Wielobranżowe projekty budowlane
Realizujemy pełen zakres dokumentacji technicznych dla różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych:
-inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych, jeżeli podlegają adaptacji, rozbiórkom, modernizacji lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji,-opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych i ich elementów składowych oraz instalacji,-wielobranżowe projekty budowlane, w tym projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe oraz wszystkich instalacji i sieci zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,-uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem budowlanym, opinii, uzgodnień, zgód i zatwierdzeń projektu budowlanego,-sporządzanie wniosków i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,-wielobranżowe projekty wykonawcze,-nadzory autorskie,-przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
Projekty aranżacji wnętrz
Charakter wnętrz w obiektach budowlanych decyduje w znacznej mierze o komforcie użytkowania. Dokładamy wszelkich starań, aby projektowane przez nas obiekty stanowiły estetyczną i użytkową całość. W związku z tym oferujemy:
-współpracę z Inwestorem w określeniu standardów i jakości wykończenia oraz wyposażenia wnętrz,-opracowania projektowe (koncepcyjne i wykonawcze) aranzacji wnętrz określające sposób wykonania i wykończenia stałych i ruchomych elementów wyposażenia obiektów, oraz precyzyjne wytyczne wykonywania wszystkich prac wykończeniowych,-prezentacje dostępnych na rynku materiałów wykończeniowych oraz pomoc w ich doborze.
 
http://www.abarchitekci.com/
 

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.