Architekt Jarosław
 
"Dp-Projekt" Biuro Architektoniczno-Budowlane Dorota Przytocka
os. Kopernika 1 lok. 22
37-500 Jarosław
NIP: 7922281181
 
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ
 
Oferta kompleksowa BIURA ARCHITEKTONICZNEGO z Jarosławia :
- Inwentaryzacja architektoniczna
- Analizy przedprojektowe
- Projekty budowy nowych obiektów
- Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektów istniejących
- Projekty zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową dla potrzeb nowych funkcji
- Adaptacja projektów gotowych
- Projekty docieplenia budynków
- Projekty branżowe
- Pomoc przy załatwianiu formalności i przygotowywaniu materiałów do procedur związanych z uzyskaniem WZiZT oraz pozwolenia na budowę
- Projekty kolorystyki elewacji
Projekt architektoniczno - budowlany:
- Inwentaryzacja (dotyczy przebudowy, rozbudowy, remontów)
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Model 3D projektu
- Projekt przyłączy
- Projekty branżowe (projekt instalacji elektrycznej, sanitarnej)
- Projekt zjazdu drogowego
- Projekt wykonawczy
- Wizualizacja architektoniczna - Kosztorys
- Świadectwa energetyczne
- Nadzory autorskie
- Pełnienie funkcji kierownika budowy
- Nadzór inspektorski i generalny budowy
 
tel. 737 611 188

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.