Architekt Marusza CAD BIURO PROJEKTOWE
 
CAD BIURO PROJEKTOWE
ul. Marusza 76
86-302 Marusza
NIP: 876-172-74-58
 
 
Jesteś właścicielem tej firmy, chcesz dodać Twój numer telefonu, adres e-mail czy stronę internetową?? Kliknij  TUTAJ

Firma CAD Biuro Projektowe działa na rynku od 1998 roku.
Zakres usług:
projekty budowlane,
projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne,
kosztorysowanie, wycena prac i robót,
przygotowanie budżetu inwestycji,
nadzory budowlane,
nadzory inwestorskie,
nadzór finansowy budowy,
przygotowanie i prowadzenie przetargu,
przekazanie obiektu do użytkowania,
doradztwo techniczne.
pomiary elektryczne, dozór i eksploatacja
Profil działania firmy to projektowanie i wykonywanie kompleksowych dokumentacji dotyczących sieci i instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz doradztwo techniczne w tej dziedzinie. W zakres naszej działalności wchodzą projekty budowlane i wykonawcze z branży instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych tj.:
sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe,
przyłącza napowietrzne i kablowe,
stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe,
oświetlenie uliczne i terenu,
kanalizacje teletechniczne,
instalacje elektryczne w pełnym zakresie,
instalacje sygnalizacji włamania SSWIN,
instalacje sygnalizacji pożaru SSP,
instalacje monitoringu CCTV,
instalacje przyzywowe,
 
http://www.cadbiuro.pl/

Portal www.Znany-Architekt.pl Ogólnopolska Baza

Dobry Architekt

Dobry architekt to pierwsza i najważniejsza sprawa którą powinien przemyśleć inwestor rozpoczynający budowę domu. Dobry Architekt to osoba która pomoże nam sprawnie przebrnąć przez zawiłości całego procesu. Biuro projektowe to zespół fachowców którzy zgodnie z prawem budowlanym przełożą nasze pomysły na gotowy projekt. Realizacja najważniejszej inwestycji w życiu wymaga kompetencji i fachowości osób projektujących. Jak stara prawda uczy fachowców szukamy najczęściej z polecenia. Jednak w dobie Internetu mamy do dyspozycji serwisy skupiające znanych architektów w całej Polsce, którym warto też zaufać.
Podstawowym kryterium przy wyborze biuro architektonicznego jest łatwość komunikacji z inwestorem oraz otwartość na jego pomysły. Dlatego przed jego wyborem warto przeglądnąć porfolio próbując dopasować je do naszych upodobań. Każdy bowiem posiada własną unikatową wrażliwość artystyczną przejawiającą się w jego pracach. Nie bez znaczenia jest również bliskość biura projektowego i planowanej budowy – ułatwi to bowiem prace już na etapie realizacj.

Współpraca z inwestorem zaczyna się w momencie podpisania umowy a kończy ją zakończenie budowy. W tym czasie możemy wyszczególnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora i ustalenie zakresu prac. Kolejnym ważnym etapem jest opracowanie projektu koncepcyjnego.  Jest to wstępna wersja projektu zawierająca rozwiązania zaproponowane przez architekta z uwzględnieniem uwag inwestora. W następnych krokach architekt składa dokumenty o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie po dogłębnych konsultacjach w biurze projektowym powstaje już projekt budowlany.  Jest to zestaw rysunków przygotowywany z myślą o wykonawcach. Po uzyskaniu zgody na budowę inwestor wybiera wykonawcę robót, samodzielnie bądź nadal korzystając z doświadczenia dobrego architekta i jego pracowni projektowej. Na etapie budowy rola architekta ogranicza się do sprawowania nadzoru nad kolejnymi etapami budowy. Pracownicy biura architektonicznego są też nierzadko proszeni o poradę przez wykonawców w sytuacjach wątpliwych przy realizacji projektu.